Kalenderen
EmailUdskrivExport ICS

Generalforsamling

Arrangementoplysninger

Arrangement:
Generalforsamling
Dato:
Ons, 26. Februar 2020, 19:00 - 21:45
Kategori:
Klubben

Beskrivelse

Vi afholder den årlige generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskabet
  4. Fastsættelse af kontingent for kommende perioder ( uændret 200 kr.halvårlig )
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse: Preben Nielsen, Søren Haahr og Preben Bruus er på valg.

Preben Nielsen kan genvælges

Søren Haahr udtræder og overgår til extern kasserer.

Preben Bruus kan genvælges. Bestyrelsen vil herefter bestå at 4 medlemmer.

  1. Valg af suppleanter
  2. Valg af revisorer
  3. Eventuelt – herunder   Skal Årets fotograf fortsætte i 2020 ?

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance.


Registrering:

Your Registration:
The event must be published to allow registration.