Bloggen

Årets Fotograf 2017

Årets fotograf 2017

Årets fotograf er et gennemgående tema som afholdes hvert år med aflevering af billeder til bedømmelse tre gange om året, dette år var emnerne ”Forfald, Natur og Silhuetter”.

forfald1
1. plads Forfald (Preben N)

I et typisk år ville alle billeder blive indsamlet og afsendt til en dommer som så bedømmer resultaterne efter hans/hendes bedste evner, men i år havde bestyrelsen valgt en anden tilgang. For at alle skulle have mulighed for at deltage så var alle afdelinger digitalt og alle billeder blev bedømt internt i klubben af alle der var mødt op på aftenen for bedømmelse. Dette skulle ikke kun være med til at højne antallet af billeder men også at øve os i at give konstruktiv kritik.

Silluette1
1. plads Silluette (Tage N)

Første afdeling var forfald, der var kun 6 billeder der deltog, men 7 personer der bedømte. Efter bedømmelsen blev der trukket lod mellem alle bedømmelser, hvorpå så den person som havde givet bedømmelsen fremlagde sine synspunkter omkring de enkelte billeder til diskussion. Fantastisk aften det gav, hvor der blev diskuteret komposition, teknik og billedindhold og hvor det blev tydeligt for enhver, vi ser ikke det samme i et billede.

Natur1
1. plads Natur (Preben N)

Vi gentog fremgangsmåden ved de sidste to afdelinger og havde mange gode ”billedsnakke” i klubregi, vi har lært at give hinanden kritik og vi har lært hinandens forskelligheder at kende.

Årets Fotograf 2017 Preben Nielsen

Sådan forstørres billeder uden at miste detaljer i...
Portrætfotografering IV